APP开发网站建设 软件开发 微信开发400电话 网络营销 游戏开发
区域选择
湘潭 |
邵阳 |
长沙 |
衡阳 |
郴州 |
永州 |
怀化 |
益阳 |
常德 |
娄底 |
岳阳 |
张家界 |
株洲 |
湘西 |
区域选择
黑龙江 |
成都 |
浙江 |
江苏 |
陕西 |
山西 |
山东 |
湖南 |
湖北 |
河南 |
河北 |
吉林 |
辽宁 |
云南 |
$(document).ready(function(){ $("#jsddm li").each(function() { $(this).mouseover(function() { $(this).find('ul').css("visibility","visible"); }); $(this).mouseout(function(){ $(this).find('ul').css("visibility","hidden"); }); } ); }); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?393dd08c675da6734212fece3bb9b631"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
网站建设

推广知识

为什么百度蜘蛛不对网站进行抓取

来源:长沙网站建设 作者:长沙软件开发 发表于:2014-11-22 19:26  点击:
长沙软件开发
在网站制作时有很多站长都在烦恼,为什么百度蜘蛛不对自己网站进行抓取。其实百度蜘蛛之所以不抓取你的网站有可能就是因为你网站中有让蜘蛛都不懂的内容存在,那么有哪些是蜘蛛读不懂的内容,下面小编就为大家详细介绍下:
  一、脚本或图片上显示内容过多
  很多站长为了网站整体美观和内容丰富,往往喜欢放入大量高质量的图片、动画,并把很多重要的内容都置入这些图片、动画或者脚本上。可搜索引擎并不能识别到所有的内容,比如一些站点上优秀的图片或者FLSH,蜘蛛也就会绕过那个站点。其实最简单的方式就是在保留美观的前提下,将站点的重要内容转换为蜘蛛能够识别的内容。我们也可以借助一些站长工具模拟蜘蛛的爬行情况,观察有什么信息会被遗漏的。然后将这些信息引导给搜索引擎蜘蛛。
    二、导航过于复杂
  导航太复杂,蜘蛛有时候也会避开。设计站点时如果没有构架好,就容易出现导航负责化的问题,导航层层镶嵌,搜索引擎蜘蛛需要翻越这一层又一层的导航来找到目标的内容页面。我们的导航设计应遵循简洁易用的原则,确保我们的访客可以在三次点击之内进入想要的内容页面。
  通过以上了解,你应该知道为什么百度蜘蛛对你网站不进行抓取的原因所在了。那么就赶快行动吧,去把你的网站修改下让蜘蛛读懂你的网站,并进行抓取!


该文来源:珠雅峰尚科技官网 转载请注明出处!
  -------------------------------------------------------------------------
  来源:珠雅峰尚科技,长沙软件开发长沙网站建设长沙APP开发长沙微信开发

长沙游戏开发  QQ号:1922390338 热线:4001-521-888400-856-0731 
 

上一篇:网站优化的3个小诀窍

下一篇:如何稳定网站的排名?


function checkSubmit(){ /*$(document).ready(function(){ $('.feedback').submit(function() { if($('#msg').val()!='') { alert('评论成功!');return true;} else {alert("评论内容不能为空!");}return false;} }); });});*/ if(document.feedback.msg.value!='') {document.feedback.submit(); } else{ alert("评论内容不能为空!");} } function CheckLogin() { var taget_obj = document.getElementById('_ajax_feedback'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/ajax_feedback.php"); DedeXHTTP = null; } function postBadGood(ftype,fid) { var taget_obj = document.getElementById(ftype+fid); var saveid = GetCookie('badgoodid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==fid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==fid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==10 && hasid) break; if(j==9 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert('您刚才已表决过了喔!'); return false;} else saveid += ','+fid; SetCookie('badgoodid',saveid,1); } else { SetCookie('badgoodid',fid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+fid+"&action="+ftype+"&fid="+fid); DedeXHTTP = null; } function postDigg(ftype,aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); var saveid = GetCookie('diggid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==aid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==aid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==20 && hasid) break; if(j==19 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert("您已经顶过该帖,请不要重复顶帖 !"); return; } else saveid += ','+aid; SetCookie('diggid',saveid,1); } else { SetCookie('diggid',aid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); var url = "/plus/digg_ajax.php?action="+ftype+"&id="+aid; myajax.SendGet2(url); DedeXHTTP = null; } function getDigg(aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/plus/digg_ajax.php?id="+aid); DedeXHTTP = null; }
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
getDigg(121);
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 密码: 验证码:
CheckLogin();
function LoadCommets(page) { var taget_obj = document.getElementById('commetcontent'); var waithtml = "
评论加载中...
"; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x', waithtml); myajax.SendGet2("/plus/feedback_ajax.php?dopost=getlist&aid=121&page="+page); DedeXHTTP = null; } function PostComment() { var f = document.feedback; var msg = CKEDITOR.instances.msg.getData(); var nface = '6'; var nfeedbacktype = 'feedback'; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "
正在发送中...
"; if(msg=='') { alert("评论内容不能为空!"); return; } if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码!"); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } if(msg.length > 500) { alert("你的评论是不是太长了?请填写500字以内的评论。"); return; } if(f.feedbacktype) { for(var i=0; i < f.feedbacktype.length; i++) if(f.feedbacktype[i].checked) nfeedbacktype = f.feedbacktype[i].value; } /* if(f.face) { for(var j=0; j < f.face.length; j++) if(f.face[j].checked) nface = f.face[j].value; } */ if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '121'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('face', nface); myajax.AddKeyN('feedbacktype', nfeedbacktype); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //msg = ''; CKEDITOR.instances.msg.setData(''); //taget_obj.removeAttribute('id'); f.fid.value = 0; if(f.validate) { if($DE('validateimg')) $DE('validateimg').src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } } function quoteCommet(fid) { document.feedback.fid.value = fid; } function ajaxFeedback(aid, fid, type) { var taget_obj = $DE('ajaxfeedback_'+fid); if(taget_obj.innerHTML == '') { var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x'); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+aid+"&fid="+fid+"&action=quote&type=ajax"); eval('var result = typeof CKEDITOR.instances.msg_'+fid); if(result != 'undefined') { // 删除实例 eval('var edit = CKEDITOR.instances.msg_'+fid); CKEDITOR.remove(edit); } CKEDITOR.replace(document.getElementById('msg_'+fid) , CKEDITOR.instances.msg.config); scroll(0, taget_obj.offsetTop - 120); var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); if(f.validate) { if($DE('vdimg_'+fid)) $DE('vdimg_'+fid).src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } DedeXHTTP = null; } } function ajaxQuotePost(fid) { var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); //var f = document.formname; //var f = f[0]; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "
正在发送中...
"; eval('var msg = CKEDITOR.instances.msg_'+fid+'.getData()'); if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码!"); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '121'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('type', 'ajax'); myajax.AddKeyN('comtype', f.comtype.value); myajax.AddKeyN('isconfirm','yes'); myajax.AddKeyN('typeid', f.typeid.value); myajax.AddKeyN('quotemsg', f.quotemsg.value); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //alert(f.quotemsg.value); if($DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML != null) { $DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML = ''; } scroll(0, taget_obj.offsetTop); } LoadCommets(1);
$(function(){ var aSlidePage = $('#slide .slide-nav-box a'); var aSlideCon = $('#slide .slide-box li'); var iSize = aSlideCon.size(); var iNow = 0; var timer = null; aSlidePage.each(function(index){ $(this).mouseover(function(){ iNow = index; slideRun() }) }) function slideRun(){ aSlidePage.removeClass('active'); aSlidePage.eq(iNow).addClass('active'); aSlideCon.stop(); aSlideCon.find('b').stop(); aSlideCon.eq(iNow).siblings().animate({ opacity:0 },1000).find('b').animate({ opacity:0, top:-40 },1000); aSlideCon.eq(iNow).animate({ opacity:1 },1000).find('b').animate({ opacity:1, top:-10 },1000); } autoRun(); function autoRun(){ timer = setInterval(function(){ iNow++; if(iNow>iSize-1) iNow=0; slideRun(); },6000) }; $('#slide').hover(function(){ clearInterval(timer); },function(){ autoRun(); }) }) function over(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace(".jpg","_r.jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } function out(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace("_r.jpg",".jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dc072619b9cb78cd868c808c66512fc9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();