APP开发网站建设 软件开发 微信开发400电话 网络营销 游戏开发
区域选择
湘潭 |
邵阳 |
长沙 |
衡阳 |
郴州 |
永州 |
怀化 |
益阳 |
常德 |
娄底 |
岳阳 |
张家界 |
株洲 |
湘西 |
区域选择
黑龙江 |
成都 |
浙江 |
江苏 |
陕西 |
山西 |
山东 |
湖南 |
湖北 |
河南 |
河北 |
吉林 |
辽宁 |
云南 |
$(document).ready(function(){ $("#jsddm li").each(function() { $(this).mouseover(function() { $(this).find('ul').css("visibility","visible"); }); $(this).mouseout(function(){ $(this).find('ul').css("visibility","hidden"); }); } ); }); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?393dd08c675da6734212fece3bb9b631"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
网站建设

建站知识

网站建设需要注意的八个方面

来源:未知 作者:zfkjgw.com 发表于:2015-04-10 16:50  点击:
长沙APP开发:
设想你已经下定决心来网上发展,但不知道从何处着手。好,下面我给出一些问题。等对每个问题你都能有清晰的答案,那么你的网上战略、网站规划就有了个很酷的蓝图了。下一步,就该看你来如何将这个蓝图付诸实现。
 
网站制作流程您了解吗??
建立一个网站总的来说包括:申请域名、申请虚拟主机、网页设计和维护以及网站的对外宣传和推广等几大块,这里就分别说一下如何通过这几个步骤来建立一个站点。  
1、申请一个—合适的域名   
2、申请一个虚拟主机   
3、网页设计、制作和维护   
4、网站宣传、推广与对外合作  
首先企业自身要有推广网站的意识:在任何出现公司信息的地方都加上公司的网址,如名片、办公用品、宣传材料、媒体广告等。此外网络广告和搜索引擎登记是目前网站主要的推广方式。通过一些网站做友情链接等办法,可以显著地提高企业网站的知名度和访问量。 
 
方法/步骤
建设网站的目的 
选项: 
1. 为自己的业务做广告 
2. 产品、服务的销售 
3. 建立一种公益性服务 
4. 为一种思想、观念、事业做宣传 
5. 使自己的业务走向世界
设想中的网站规模 
选项: 
1. 很小,有个网站就行 
2. 从最小的规模开始,然后逐步发展 
3. 相当复杂 
4. 极其庞大而复杂
主要目标受众 
选项: 
1. 工商业者、专业人士 
2. 女性 
3. 男性 
4. 青少年 
5. 儿童 
6. 学生 
7. 所有人(?) 
8. 其他
基于明确的受众定位,网站需要有怎样的设计特色 
选项: 
1. 内容为本,设计专业、缜密 
2. 视觉设计新潮,登录速度快 
3. 大量用图和动画,忽略登录速度 
4. 注重视觉设计,同时也很快 
5. 登录速度最重要
推广网站的方式
选项: 
1. 搜索引擎 
2. 付费广告 
3. 新闻邮件 
4. 定向电子邮件 
5. 免费广告 
6. 免费咨询服务 
7. 友情链接 
8. 分类广告 
9. 页眉广告 
10. 名片 
11. 广告印刷品 
12. 直投邮件 
13. 其他
网站带来哪类额外收入 
选项: 
1. 软件零售 
2. 付费分类广告 
3. 页眉广告 
4. 委托网站策划 
5. 其他
如何经营这个网站 
选项: 
1. 全部自己来 
2. 委托专业服务来做,自己定期指导 
3. 设定要求、目标,完全由别人代劳
网站投入的预算 
这个“九问”看起来很简单,但很重要。举目四看,大多数网站缺乏灵魂、主旨,东一榔头西一棒子,松散、混乱,原因就在于缺乏策划、少了这“九问”。
本文由 长沙微信开发  站长编辑完成;地址: http://www.zfkjgw.com 转载请注明!

上一篇:长沙APP开发

下一篇:教您企业网站建设的目的与规划


function checkSubmit(){ /*$(document).ready(function(){ $('.feedback').submit(function() { if($('#msg').val()!='') { alert('评论成功!');return true;} else {alert("评论内容不能为空!");}return false;} }); });});*/ if(document.feedback.msg.value!='') {document.feedback.submit(); } else{ alert("评论内容不能为空!");} } function CheckLogin() { var taget_obj = document.getElementById('_ajax_feedback'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/ajax_feedback.php"); DedeXHTTP = null; } function postBadGood(ftype,fid) { var taget_obj = document.getElementById(ftype+fid); var saveid = GetCookie('badgoodid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==fid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==fid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==10 && hasid) break; if(j==9 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert('您刚才已表决过了喔!'); return false;} else saveid += ','+fid; SetCookie('badgoodid',saveid,1); } else { SetCookie('badgoodid',fid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+fid+"&action="+ftype+"&fid="+fid); DedeXHTTP = null; } function postDigg(ftype,aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); var saveid = GetCookie('diggid'); if(saveid != null) { var saveids = saveid.split(','); var hasid = false; saveid = ''; j = 1; for(i=saveids.length-1;i>=0;i--) { if(saveids[i]==aid && hasid) continue; else { if(saveids[i]==aid && !hasid) hasid = true; saveid += (saveid=='' ? saveids[i] : ','+saveids[i]); j++; if(j==20 && hasid) break; if(j==19 && !hasid) break; } } if(hasid) { alert("您已经顶过该帖,请不要重复顶帖 !"); return; } else saveid += ','+aid; SetCookie('diggid',saveid,1); } else { SetCookie('diggid',aid,1); } myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); var url = "/plus/digg_ajax.php?action="+ftype+"&id="+aid; myajax.SendGet2(url); DedeXHTTP = null; } function getDigg(aid) { var taget_obj = document.getElementById('newdigg'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/plus/digg_ajax.php?id="+aid); DedeXHTTP = null; }
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
getDigg(285);
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 密码: 验证码:
CheckLogin();
function LoadCommets(page) { var taget_obj = document.getElementById('commetcontent'); var waithtml = "
评论加载中...
"; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x', waithtml); myajax.SendGet2("/plus/feedback_ajax.php?dopost=getlist&aid=285&page="+page); DedeXHTTP = null; } function PostComment() { var f = document.feedback; var msg = CKEDITOR.instances.msg.getData(); var nface = '6'; var nfeedbacktype = 'feedback'; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "
正在发送中...
"; if(msg=='') { alert("评论内容不能为空!"); return; } if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码!"); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } if(msg.length > 500) { alert("你的评论是不是太长了?请填写500字以内的评论。"); return; } if(f.feedbacktype) { for(var i=0; i < f.feedbacktype.length; i++) if(f.feedbacktype[i].checked) nfeedbacktype = f.feedbacktype[i].value; } /* if(f.face) { for(var j=0; j < f.face.length; j++) if(f.face[j].checked) nface = f.face[j].value; } */ if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '285'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('face', nface); myajax.AddKeyN('feedbacktype', nfeedbacktype); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //msg = ''; CKEDITOR.instances.msg.setData(''); //taget_obj.removeAttribute('id'); f.fid.value = 0; if(f.validate) { if($DE('validateimg')) $DE('validateimg').src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } } function quoteCommet(fid) { document.feedback.fid.value = fid; } function ajaxFeedback(aid, fid, type) { var taget_obj = $DE('ajaxfeedback_'+fid); if(taget_obj.innerHTML == '') { var myajax = new DedeAjax(taget_obj, true, true, '', 'x'); myajax.SendGet2("/plus/feedback.php?aid="+aid+"&fid="+fid+"&action=quote&type=ajax"); eval('var result = typeof CKEDITOR.instances.msg_'+fid); if(result != 'undefined') { // 删除实例 eval('var edit = CKEDITOR.instances.msg_'+fid); CKEDITOR.remove(edit); } CKEDITOR.replace(document.getElementById('msg_'+fid) , CKEDITOR.instances.msg.config); scroll(0, taget_obj.offsetTop - 120); var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); if(f.validate) { if($DE('vdimg_'+fid)) $DE('vdimg_'+fid).src = "/include/vdimgck.php?"+f.validate.value; f.validate.value = ''; } DedeXHTTP = null; } } function ajaxQuotePost(fid) { var formname = 'f = document.ajaxfeedback_'+fid; eval(formname); //var f = document.formname; //var f = f[0]; var nvalidate = ''; var nnotuser = ''; var nusername = ''; var npwd = ''; var taget_obj = $DE('commetcontentNew'); var waithtml = "
正在发送中...
"; eval('var msg = CKEDITOR.instances.msg_'+fid+'.getData()'); if(f.validate) { if(f.validate.value=='') { alert("请填写验证码!"); return; } else { nvalidate = f.validate.value; } } var myajax = new DedeAjax(taget_obj, false, true, '', '', waithtml); if(f.notuser.checked) nnotuser = '1'; if(f.username) nusername = f.username.value; if(f.pwd) npwd = f.pwd.value; myajax.sendlang = 'utf-8'; myajax.AddKeyN('dopost', 'send'); myajax.AddKeyN('aid', '285'); myajax.AddKeyN('fid', f.fid.value); myajax.AddKeyN('type', 'ajax'); myajax.AddKeyN('comtype', f.comtype.value); myajax.AddKeyN('isconfirm','yes'); myajax.AddKeyN('typeid', f.typeid.value); myajax.AddKeyN('quotemsg', f.quotemsg.value); myajax.AddKeyN('validate', nvalidate); myajax.AddKeyN('notuser', nnotuser); myajax.AddKeyN('username', nusername); myajax.AddKeyN('pwd', npwd); myajax.AddKeyN('msg', msg); myajax.SendPost2('/plus/feedback_ajax.php'); //alert(f.quotemsg.value); if($DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML != null) { $DE('ajaxfeedback_'+fid).innerHTML = ''; } scroll(0, taget_obj.offsetTop); } LoadCommets(1);
$(function(){ var aSlidePage = $('#slide .slide-nav-box a'); var aSlideCon = $('#slide .slide-box li'); var iSize = aSlideCon.size(); var iNow = 0; var timer = null; aSlidePage.each(function(index){ $(this).mouseover(function(){ iNow = index; slideRun() }) }) function slideRun(){ aSlidePage.removeClass('active'); aSlidePage.eq(iNow).addClass('active'); aSlideCon.stop(); aSlideCon.find('b').stop(); aSlideCon.eq(iNow).siblings().animate({ opacity:0 },1000).find('b').animate({ opacity:0, top:-40 },1000); aSlideCon.eq(iNow).animate({ opacity:1 },1000).find('b').animate({ opacity:1, top:-10 },1000); } autoRun(); function autoRun(){ timer = setInterval(function(){ iNow++; if(iNow>iSize-1) iNow=0; slideRun(); },6000) }; $('#slide').hover(function(){ clearInterval(timer); },function(){ autoRun(); }) }) function over(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace(".jpg","_r.jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } function out(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace("_r.jpg",".jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dc072619b9cb78cd868c808c66512fc9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();