APP开发网站建设 软件开发 微信开发400电话 网络营销 游戏开发
区域选择
湘潭 |
邵阳 |
长沙 |
衡阳 |
郴州 |
永州 |
怀化 |
益阳 |
常德 |
娄底 |
岳阳 |
张家界 |
株洲 |
湘西 |
区域选择
黑龙江 |
成都 |
浙江 |
江苏 |
陕西 |
山西 |
山东 |
湖南 |
湖北 |
河南 |
河北 |
吉林 |
辽宁 |
云南 |
$(document).ready(function(){ $("#jsddm li").each(function() { $(this).mouseover(function() { $(this).find('ul').css("visibility","visible"); }); $(this).mouseout(function(){ $(this).find('ul').css("visibility","hidden"); }); } ); }); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?393dd08c675da6734212fece3bb9b631"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
网络营销

网络推广

         搜索引擎优化"(简称SEO)Search Engine Optimization 。实现网站优化的基本原则,就是真正了解各个搜索引擎的搜索原理和规律,努力使网站符合这些原理和规律,以使网站得到最大程度的曝光,从而使搜索者能最容易、最迅速地发现网站的大量内容。 它的真正目的有两个。

        第一,使网站的各个网页能容易快速地被搜索引擎的“侦探器"(英文叫robot,bot或者spider)记录到搜索引擎的数据系统里面。被侦察到的页数越多, 搜索储存你网站的信息也越多。 将来当搜索者凭搜索词语在搜索引擎进行信息查询时, 搜索引擎就会将你网站的大量信息呈现在搜索者(浏览者)面前。
 
        第二,根据搜索引擎的原理进行优化的网页,能够同大量的同行业网站进行竞争,体现出强大的信息传达优势,力图在搜索引擎呈现的一系列符合相关内容的网站排列中争取前列的位置,最大程度找到潜在用户,赢得浏览者(潜在用户)的到访并提供信息。所以,从这两个完整意义上说,搜索引擎优化是依照搜索引擎的原理和规律而对网站的综合结构、网页文字编写、网页导引标签、网页链接所进行的最优化设计和改良, 从而提高网站的曝光率和竞争力。
 
        一直以来,有个错误的理解就是 当网站做完以后,把它的站址(URL)呈送到几百或者几千个搜索引擎后将会增加网站的流量,从而增加销售。另外一个误会就是,简简单单就把META标签植入网页里面就能增加流量。这两个都大错特错。把META标签植入网页和向搜索引擎呈递站址是我们推荐的需要做的事情。可是,单做这两件事情,是达不到目的的。对很多网站运行者来说,其他传统的网络营销技法是难以变化、不实用、也支付不起代价的。

        SEO 是通过采用易于搜索器索引的合理手段,使网站用户和搜索器更友好,而更容易被搜索器收录及优先排序。
$(function(){ var aSlidePage = $('#slide .slide-nav-box a'); var aSlideCon = $('#slide .slide-box li'); var iSize = aSlideCon.size(); var iNow = 0; var timer = null; aSlidePage.each(function(index){ $(this).mouseover(function(){ iNow = index; slideRun() }) }) function slideRun(){ aSlidePage.removeClass('active'); aSlidePage.eq(iNow).addClass('active'); aSlideCon.stop(); aSlideCon.find('b').stop(); aSlideCon.eq(iNow).siblings().animate({ opacity:0 },1000).find('b').animate({ opacity:0, top:-40 },1000); aSlideCon.eq(iNow).animate({ opacity:1 },1000).find('b').animate({ opacity:1, top:-10 },1000); } autoRun(); function autoRun(){ timer = setInterval(function(){ iNow++; if(iNow>iSize-1) iNow=0; slideRun(); },6000) }; $('#slide').hover(function(){ clearInterval(timer); },function(){ autoRun(); }) }) function over(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace(".jpg","_r.jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } function out(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace("_r.jpg",".jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dc072619b9cb78cd868c808c66512fc9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();